Tarihçe

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sürgün: Exul, in exilium amandatus [sürgün eylemi ve sürgün edilen kişi].[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sürgün: Nefy, menfā, nefy mahalli [sürgün eylemi ve sürgün yeri].[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sürgün: … 2. Bir nebatın ötesinden berisinden çıkan ince ve körpe dal.

Köken

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

sürgün yemek

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here