Ana sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

Öğrenmeyi bırak, bilmeye başla!

Öğrenmek ve bilmek eylemleri birbirlerinden farklıdır. Her öğrenme bilmeyle sonuçlanmaz fakat her bilme bir öğrenme gerektirir. Birbirleriyle öğrenebilme kavramında birleşirler. Bu birleşmeye yönsüz olarak bakıldığında öğrenmeyi bilme ve bilmeyi öğrenme paradoksu oluşur. Öğrenmeden bilmeye doğru yönlü bakıldığında ise öğrenebilme paradigması oluşur.

Öğrenebilme paradigması batıda 5W1H nedeniyle nasıl/how üzerinden, doğuda ise 5N1K nedeniyle kim/who üzerinden aşılabilir. Batıda bilmek nasıl’ın konusu iken doğuda ise kim’in konusudur. Doğu ve batı arasında köprü kültürü olmamız nedeniyle de her iki bakış
“Bilen biri bilir/Know who one knows how” tarzıyla birbirine bağlanır.

Öğrenebilme ancak anlayış ve kavrayış ile idrak edilebilir. Teorik ve soyut olan kavrayış ile pratik ve somut olan anlayış stratejik idrak iel birbirlerine eklemlenirler. Stratejik idrak birbirleriyle çelişik gibi görünen her iki ucu tamamlayarak hem uçları hem de kendini tanımlar.

“Arayanlar bulamaz, bulanlar arayanlardır” ilkesinden yola çıkarak öğrenmeyi aramak, bilmeyi ise bulmak eylemleriyle eşleştirebiliriz. Sonucunda
“Her öğrenen bilemez fakat her bilen öğrenendir” türev ilkesine ulaşırız.

“Acemi parçaya usta bütüne tepki gösterir” ilkesi ise öğrenmenin parçaya, bilmenin bütüne ait olduğunu gösterir. Öğrenme problemin parçalarıyla bilme çözümün unsurlarıyla ilgilidir. Öğrenirken problemin parçası, bildiğimizde ise çözümün unsuru oluruz. Unsur ve parça arasındaki fark aidiyet ve sahibiyet bilincinin olup olmamasıdır.

Bilgi vakti sitesi, öğrenme ve bilme arasındaki bu farkların farklı farkındalığına yol açmak üzere tasarlanmıştır. Farkın farklı farkındalığı yolculuğunda tüm misafirlerimize ev sahipliğimizden memnun kalmaları dileğiyle…